Boekingsvoorwaarden en algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden
Betalingen dienen 7 dagen voorafgaand aan de bijeenkomsten bij Meetinq BV, voor locatie Pand Betuwe te zijn ontvangen. Bij reserveringen korter dan 7 dagen, dient de betaling per direct te worden voldaan, d.m.v. online betalingsmogelijkheid via een link van Buckaroo.
De betaling dient 100% te zijn ontvangen, eventuele aanvullingen zoals gebruikte drankjes en andere zaken worden op nacalculatie gefactureerd.


Algemene voorwaarden


Reserveren

Pand Betuwe werkt als een reisbureau. Indien er wordt gereserveerd voor een bijeenkomst geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 7 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk 7 dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen. Ontvangen wij geen tijdige betaling dan wordt de reservering weer vrijgegeven.


Betalingscondities en aanbetalingen
Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Betaling zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na iedere definitieve reservering wordt een voorschotnota verstuurd van 100% van de offertewaarde. Deze dient vooraf te worden voldaan. Ontvangen wij geen tijdige betaling dan wordt de datum 7 dagen na de reservering weer vrijgegeven.


Wijzigen van het aantal personen
Wijzigen in aantallen tot een maximum van 10% van de reservering kunnen uiterlijk 7 dagen van tevoren kosteloos worden doorgegeven.


  • Bij annulering van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal gereserveerde personen brengen we voor het aantal personen dat dit percentage overschrijdt 100% annuleringskosten in rekening.
  • Bij annulering van het aantal personen minder dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij het origineel gereserveerde aantal personen in rekening.


N.B.
* Annuleringen dienen zowel telefonisch als schriftelijk te worden doorgegeven.
* Het is niet toegestaan zonder overleg met Het Nut meegebrachte eet- en drinkwaren te verstrekken en te nuttigen.


Annuleringsvoorwaarden Pand Betuwe

Voor annuleringen van definitieve reserveringen hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden omvatten samengevat het onderstaande:


9.4.2
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan hethorecabedrijf te betalen.
B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
D. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
G. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.


9.4.3

Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
A. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
B. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
C. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
D. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
E. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
F. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.


Het Nut garandeert zijn klanten de volgende uitzondering:
Voor u als gewaardeerde boeker van Pand Betuwe spannen wij ons tot het uiterste in om de geannuleerde reservering opnieuw te verkopen.


Bij een onverhoopte annulering ontvangt u een factuur voor de annuleringskosten, maar als het ons lukt de geannuleerde reservering weder te verkopen, doen wij u na afloop van de bijeenkomst een creditnota toekomen.


Wijzigen van een periode wordt beschouwd als een annulering waarop bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn. Een annulering dient schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd.Prijzen en kosten
Alle kosten zijn exclusief btw (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.

Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. Het Nut behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.